วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[NEW!!] Windows 7 SP1 Aio 10 in2 x86 x64 en-US Mar 2015 + [Activate]murphy78 presents Windows 7 10in2 SP1 x86 X64 en-US Mar2015
Contains Windows Updates current to Mar9-2014 patch date

No Windows 7 Settings were harmed in the making of this ISO.
No Programs are added to Windows.
No Unattended Settings were added to the installation.
No Registry Settings were modified.

32-bit MSDN Sources:
en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710.iso

64-bit MSDN Sources:
en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.iso


Installation Indexes: x86 x64
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Windows 7 EnterpriseLanguage: en-US (English - United States)

Tools used:
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 7.0
imagex for image compression, renaming, and export
dism for Windows Updates integration and mounted file copy
oscdimg for ISO mastering
Added Info folder to Setup dir to annoy credit thieves.

DISM /add-package (IE11, PreReqs, and KB2929437):
KB2670838, KB2726535, KB2729094-v2, KB2786081, KB2834140, KB2929437
IE-Win7.cab, IE-Hyphenation, IE-Spelling-en

DISM /add-package (Main Updates):
KB2479943, KB2491683, KB2503665, KB2506212, KB2506928-v2, KB2509553,
KB2511455, KB2515325, KB2532531, KB2536275, KB2536276-v2, KB2544893,
KB2545698, KB2547666, KB2552343, KB2560656, KB2563227, KB2564958,
KB2570947, KB2574819-v2, KB2579686, KB2585542, KB2592687, KB2604115,
KB2619339, KB2620704, KB2621440, KB2631813, KB2640148-v2, KB2644615,
KB2647753-v4, KB2653956, KB2654428, KB2656356, KB2660075, KB2667402-v2,
KB2676562, KB2685811, KB2685813, KB2685939, KB2690533, KB2698365,
KB2705219-v2, KB2712808, KB2718704, KB2719857, KB2727528, KB2729452,
KB2732059-v5, KB2732487-v2, KB2736422, KB2742599, KB2750841, KB2761217,
KB2763523, KB2770660, KB2773072, KB2789645, KB2798162, KB2799926,
KB2800095-v2, KB2803821-v2, KB2807986, KB2808679, KB2813347, KB2813430,
KB2820331, KB2832414, KB2835361, KB2836942, KB2836943-v2, KB2839894,
KB2840149, KB2840631, KB2843630-v3, KB2846960, KB2847927, KB2852386,
KB2853952, KB2859537, KB2861191, KB2861698, KB2862152, KB2862330-v2,
KB2862335, KB2862973, KB2864058, KB2864202, KB2868038, KB2868116,
KB2868626, KB2871997-v2, KB2882822, KB2884256, KB2887069, KB2888049,
KB2891804, KB2892074, KB2893294, KB2893519, KB2894844, KB2900986,
KB2908783, KB2911501, KB2912390, KB2918077, KB2918614, KB2919469,
KB2922229, KB2928562, KB2929733, KB2931356, KB2937610, KB2939576,
KB2943357, KB2957189, KB2957503, KB2957509, KB2961072, KB2966583,
KB2968294, KB2970228, KB2971850, KB2972100, KB2972211, KB2972280,
KB2973112, KB2973201, KB2973351, KB2976897, KB2977292, KB2977728,
KB2978092, KB2978120, KB2978668, KB2978742, KB2979570, KB2984972,
KB2984976, KB2985461, KB2991963, KB2992611, KB2993651, KB2993958,
KB3003743, KB3004361, KB3004375-v3, KB3005607, KB3005788, KB3006121,
KB3006137, KB3006226, KB3006625, KB3008627, KB3010788, KB3011780,
KB3013410, KB3014406, KB3019215, KB3019978, KB3020338, KB3021674,
KB3021917, KB3022777, KB3030377, KB3031432, KB3032323, KB3033889,
KB3033929, KB3034344, KB3035017, KB3035126, KB3035131, KB3035132,
KB3036493, KB3039066, KB3046049, KB971033, KB982018-v3, KB2830477,
KB2857650, KB2923545, KB2965788, KB2984981, KB2994023

DISM /add-package (IE11 Updates)
KB2976627, KB3021952, KB3032359, KB3023607

DISM /add-package (7.6.7600.320 Windows Update - Self-Update)
WUClient-ActiveX, WUClient-Aux-TopLevel, WUClient-Core-TopLevel

SetupComplete.cmd phase:
KB2533552, KB3020388 (online-only s)

Features:
-Internet Explorer 11
-NetFx452 installer and s in ISO folder for optional installs.
-DaRT7.0 recovery-mode options integrated into boot and winre.

Changes:
-Switched to 5in1. It seems a lot of people were using them for
their home systems and did not have ult/ent versions. This is 
the extent of win7 versions I m willing to add.

Note: If you re a fan of the OEM branding that used to be in the
AIO versions, you can check out the projects on MDL. There s a project
called "System Brand Changer" by Alphawaves that will allow you to
change your system folder logos and desktop background to appropriate
images based on a motherboard of your choosing. I use it and I love it.

Instructions:
**Determine how you want to activate before installing**:
-Use Microsoft Toolkit KMS activator for Enterprise
-Use Windows Loader for BIOS-boot MBR-partitioned Ultimate

Credits:
Alphawaves, The_Guardian, searchengine - System Brand Changer project
CODYQX4 - Microsoft Toolkit KMS Activator for Enterprise
Daz - Windows Loader 2.2.2 Activator for BIOS
murphy78 - Integration, ISO design and testing
Win7_5in1-SP1-x64-Mar2015-en-US.iso
http://www.rabbitfile.com/dl.php?f=mW3536aWjvVi

Win7_5in1-SP1-x86-Mar2015-en-US.iso
http://www.rabbitfile.com/dl.php?f=iP5ea9aWjvaM

Activate (ทำให้เป๋นของแท้!)วิธี Activate ทำเป็นของแท้

คำแนะนำ (Recommendations) :

*ปิด SmartScreen.
*ปิด Microsoft Security Updates.
*ยกเว้นการตรวจสอบการแสกน KMSpico.exe ใน Antivirus.
*ยกเว้นการตรวจสอบการแสกน%ProgramFiles%KMSpico*.exe ใน Antivirus.

วิธีลงเบื้องต้น

1. รัน KMSpico_setup.exe
2. ติดตั้งมัน.
3. (Optional) Create a tokens backup with the buttom: Create.
4. คลิกปุ่มสีแดง
5. เสร็จ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น